SAMSUNG CSC

Vaksinering av hund i Norge

Som oppdrettere av pointer og aktiv prøvedeltakere i konkurranser for stående fuglehund, har det vært et mål å kvalifisere seg til unghund Derby på Kongsvoll. Det var derfor stor stas, da vi for noen år siden fikk kvalifisert to valper av eget oppdrett til konkurransen.

Norsk Derby er en prestisjefylt prøve for stående fuglehunder. Man må melde valpene på før man vet om de greier å kvalifisere seg. Altså må en ha tro, håp og litt flaks, sammen med et unghundtalent, for å komme med i konkurransen.

 Oda og camilla vaksine artikkel
Våre to unghunder hadde klart å kvalifisere seg tidlig på høsten, og vi gledet oss til å jakte og trene hundene frem til konkurransen i slutten av september. Hundene ble vaksinert tidig på våren, i henhold til kravet om inaktivert vaksine, mot valpesyke, kennelhoste, parvovirus og smittsom leverbetennelse. På grunn av en hektisk sommer, glemte vi imidlertid å vaksinere en ekstra gang med levende vaksine mot kennelhoste, noe vi pleier å gjøre i hvert år i juli.

 
Resultatet ble en hannhund som hostet så mye på oppmøte til prøven, at han måtte trekkes før start og bli liggende i bilen. Tispen vår startet. Etter 3 uker med hoste og ingen trening eller jakt, ble det kun 15 minutters slipptid. Så det ble dessverre takk for oss, og retur til bilen også for hennes del.

 
For å gjøre storyen enda mer pinlig for vår del, må det legges til at både min mann og jeg er veterinærer, med godt kjennskap til vaksine regelverk, anbefalinger og optimal varighet på vaksinene. Så vi burde vært bedre forberedt, og kunne ikke skylde på andre enn oss selv.

Vaksiner er laget for å beskytte mot sykdom. Generelt fungerer vaksiner ved at kroppen trigges med ørsmå smittestoffer fra det vi ønsker å vaksinere oss mot. Dette tilføres kroppen i så små doser at vi ikke blir syke, men stimulerer kroppens immunforsvar til å starte og produsere antistoffer mot disse partiklene i vaksinen. Antistoffene er vår beskyttelse mot smitte.

På den måten er kroppen allerede i alarmberedskap dersom kroppen introduseres for smittestoffet, og vil ved hjelp av allerede produserte antistoff, som sirkulerer i blodet, bidra til å eliminere smittestoffene før de klarer å skape sykdom.

Grovt kan man dele vaksiner i levende og inaktiverte. De virker på samme måte, som skissert over. Inaktiverte vaksiner vil si at komponentene som trigger kroppens immunforsvar er døde, og dermed kan de aldri skape sykdom. I levende vaksiner er smittekomponentene så svekket at de hos normalt friske individer ikke kan skape noen sykdom, men hos sterkt immunreduserte individer kan lette sykdomstegn oppstå. Med levende vaksiner stimuleres immunforsvaret på en litt annen måte, og de benyttes gjerne i de tilfeller hvor inaktiverte vaksiner ikke gir optimal beskyttelse.

Norsk vaksineregime anbefaler at alle hunder vaksineres mot kennelhoste, parvovirus, smittsom leverbetennelse og valpesjuke, hvorav de tre siste kan være dødelig for hunder. Kennelhoste er vanlig, mens smittsom leverbetennelse og valpesjuke har vi per dags dato ikke i Norge. Unntaksvis har vi utbrudd av parvovirus i hundepopulasjonen vår.

For å holde det totale smittepresset i hundepopulasjonen i Norge nede, er det derfor viktig at flest mulig vaksinerer hundene sine. Da kan vi unngå at disse alvorlige sykdommene får fotfeste blant våre hunder. Vaksinen mot parvo, leverbetennelse og valpesjuke beskytter 100 % mot smitte.

Kennelhoste er en samlebetegnelse over sykdom som er knyttet til luftveiene, og som skyldes virus og/eller bakterier. Kennelhoste-komplekset gir irritasjon i luftveiene med harking og hoste og eventuell utvikling av sekundære luftveisinfeksjoner. Det er sjelden kennelhoste skaper alvorlig sykdom. De fleste hunder blir helt friske igjen i løpet av noen uker med hoste og eventuell dårlig almenntilstand. Imidlertid blir mange hunder, dersom de ikke er vaksinert, skikkelig slappe og hoster mye, ofte til de brekker seg.

Beskyttelse mot kennelhoste med opprinnelse i virussmitte, gis med inaktivert vaksinekomponent. Denne komponenten er ofte inkludert i vaksinen som beskytter mot de mer alvorlige sykdommene som er beskrevet over. Denne vaksinen er nesten alltid påkrevd som et minimumskrav ved de fleste offisielle hundetilstelninger.

I tillegg finnes det en egen levende vaksine som beskytter mer effektivt mot kennelhoste. Den inneholder, i tillegg til viruskomponenten, smittestoff fra bakterien Bordetella bronchiseptica som er en del av kennelhostekomplekset. Denne settes som dråpevaksine i nesen, og skaper immunitet der hvor smitten faktisk skjer. Kennelhoste spres ved dråpesmitte, altså ofte ved nese mot nese kontakt hunder i mellom. En skal likevel være oppmerksom på at selv med vaksine kan hunder få kennelhoste symptomer, men i mye mindre grad enn uten vaksinasjon.

Beste forebygging er derfor å følge anbefalt vaksineregime for din hund. Du kan lese mer i faktaboksene under. Regimet varierer med hensyn til hvor gammel hunden er, og hvilke vaksiner den eventuelt har fått tidligere. Veterinæren din vil også veilede deg når du kommer for vaksinasjon av hunden.

Vaksiner virker generelt ved å stimulere kroppens eget immunforsvar. Dersom hunden din er vaksinert og kommer i kontakt med smitte, er kroppen allerede i beredskap og kan ødelegge smittepartiklene før de får etablert seg i kroppen. På denne måten hemmes utvikling av sykdom.

Det er anbefalt å la hunden ta det litt rolig i dagene etter vaksinering, slik at kroppens immunforsvar får optimale forhold til å danne antistoff mot vaksinekomponentene.

Les mer om kroppens immunforsvar og hvordan vaksiner virker her.

Nesevaksine 2
Valp:

1.vaksine ved 8 ukers alder. Dette er en anbefalt vaksine dersom du ønsker tidlig beskyttelse mot Parvovirus, som kan være en dødelig sykdom for valper.

2.vaksine ved 12 ukers alder. Dette er en 3 eller 4 komponents vaksine som beskytter mot smittsom leverbetennelse, parvovirus, valpesjuke og eventuelt kennelhoste. Dette er en inaktivert vaksine, og finnes både med og uten kennelhostekomponenten. Denne vaksinen anbefales til alle valper. Dersom du velger ikke å sette levende vaksine mot kennelhoste, er det viktig å velge den vaksinen som inneholder inaktivert kennelhoste-beskyttelse.

Mange velger å sette levende vaksine mot kennelhoste samtidig for å gi optimal beskyttelse Da kan man velge 3 komponents vaksine, fordi man ved den levende vaksinen får optimal beskyttelse mot kennelhoste.

Unghund og voksen hund:

1.års alder: For å oppnå god grunnimmunisering anbefales det å sette en ny 3 eller 4 komponents vaksine, samt levende kennelhostevaksine.

Nå er unghunden grunnvaksinert og for å opprettholde full beskyttelse /immunisering mot parvovirus, smittsom leverbetennelse og valpesjuke, må hunden vaksineres mot dette hvert tredje år.

Det er i tillegg anbefalt med årlig kennelhostevaksine, fordi vaksinekomponentene her gir kortere beskyttelse. Levende vaksine i nesen har vist å gi best beskyttelse, men også inaktivert vaksine med sprøyte i nakken gir god effekt. Noen hunder er så redd for nesen sin at det er vanskelig å få satt vaksinen riktig. For disse vil en inaktivert vaksine være et bra alternativ.

Utlandet:

For hunder som skal til utlandet, foruten om Sverige, er det krav om at hunden er vaksinert mot rabies minimum 21 dager før retur til Norge. Vaksinen Rabisin® er gyldig i 3 år etter at grunnvaksineringen er gjennomført. Grunnvaksinering skjer ved hjelp av to vaksiner med maksimum 12 måneders mellomrom.

Avhengig av hvilket land hunden skal til kan det være anbefalt med ekstra vaksiner som beskytter mot eksempelvis leptospirose.

For utenlandsreiser anbefaler vi at du kontakter din veterinær, eller ta kontakt med oss på e-post for å få siste oppdateringer over vaksineregelverket. Vi hjelper deg gjerne med å lage en spesifikk plan for forebyggende behandling med vaksiner og parasitt behandling ut fra reisemålet ditt.

Dersom du er aktiv i konkurranser, sjekk alltid med arrangør hva som kreves med hensyn til vaksiner og vaksineintervaller.