Mange hunder - arv

Valpen og pregingsperioden – Del 1 Arv

Se for deg en hund. For eksempel en seks år gammel schæfertispe. Hva er det som gjør at hun har blitt akkurat det individet hun er? Hvorfor har hun utviklet den personligheten og den væremåten som kjennetegner akkurat henne? Hvilke byggesteiner er det egentlig som ”utgjør” en hund?

Når vi skal ta for oss dette spørsmålet, må vi forstå noe om hvor hunden stammer fra.

For mange tusen år siden levde menneskene og ulven side om side med hverandre. De konkurrerte om ressurser som mat og territorium og levde i frykt for hverandre.

På et tidspunkt så menneskene kvaliteter hos ulven som de kunne dra nytte av. Det kan ha vært gode jaktegenskaper, eller evne til å passe på territorium og flokken sin. Det er antatt at menneskene begynte å ta til seg ulvevalper og inkludere dem i menneskeflokken. Man tror også at noen ulver begynte å leve nærmere menneskenes leire fordi de kunne finne en del lett tilgjengelig mat her, som for eksempel beinrester og annet avfall. Ulvevalpene kan ha blitt plukket ut fra disse individene, som allerede hadde begynt å vise noe redusert redsel for mennesker.

Ulvevalpene vokste opp sammen med menneskene. De individene som klarte å tilpasse seg, overlevde og formerte seg videre. I tillegg måtte de tilføre noe nytting, som for eksempel å ha evnen til å samarbeide med menneske om ulike oppgaver som jakt eller forsvar.

Gjennom svært mange påfølgende generasjoner fortsatte mennesket å plukke ut individer med de egenskapene som de satt pris på hos ulven. Dette har vært en kombinasjon av fysiske ferdigheter, utseende, evne til samarbeid og ikke minst evne til å kunne leve sammen med og forstå mennesker. Mennesket har forandret ulven fra konkurrent til samarbeidspartner – fra ulv til hund.

Alle hunder stammer fra ulven, selv den minste chihuahua, og hunden vil alltid ha med seg en del av ulven. I tillegg vil den bære sterkt preg av hvilken rase den er.

Menneskene har hatt varierende behov og krav til sine hunder. Disse hundene utviklet etterhvert hvert mange ulike bruksområder. I tillegg til å velge ut individer med spesielle egenskaper innenfor jakt, vokting, gjeting, og så videre har mennesket også hatt fokus på spesielle anatomiske trekk og personlighet.

En hund er ikke bare en hund – hver rase har sine unike kvaliteter og egenskaper, utseende og personlighet.

arv

Er hunden er border, vil den se ut som en border collie og den være meget opptatt av å samle ting (hva som helst) i flokk. En den retriever vil se ut som en retriever og være motivert for hente og bære på ting. En schæfer ser ut som en schæfer og tar på seg oppgaven med å passe på. Dette er fordi vi har plukket ut og avlet på disse egenskapene hos disse rasene over lang tid.

ULV OG RASE = ULV

Den første byggeklossen som er med på å ”utgjøre” en hund er dermed de genene den bærer med seg, nemlig arv. Hundens gener kommer både fra at den en gang var en ulv og fra hvilke egenskaper rasen (eller rasene) den er har blitt selektert for.

Denne artikkelen er del en av en serie på fire artikler som handler om arv, preging og læring hos hund. Les mer i våre kommende nyhetsbrev.

080