Trykke finger – en aktiviseringsøvelse som både er morsom og lett å lære inn.

Aktiviseringsøvelser er en samlebetegnelse for morsomme øvelser som har som mål at hunden skal bruke hodet sitt – altså hjernetrim for hund. En hund trenger ikke bare fysisk trening, men også mulighet til å daglig bruke hjernen sin. Aktiviseringsøvelser vil i tillegg gjøre at hund og eier har det gøy sammen og dermed bygger et godt samarbeid.
Øvelsen ”trykke finger” går ut på at hunden skal trykke på en finger med snuten for å få en belønning i form av en godbit.

Fremgangsmåte:

Ha hunden hos deg (eventuelt i bånd). Ha en godbit i den ene hånden og hold pekefingeren på den andre hånden frem. Hendene skal være ca 20 cm fra hverandre.

Hold hånden med pekefingeren i ro slik at hunden helt av seg selv må finne ut at den må trykke på fingeren på den ene hånden for å få godbiten i motsatt hånd. Hånden med godbiten kan beveges for å vise godbiten/motivere hunden.

Når hunden trykker på fingeren med snuten sier du «finger» og hunden får belønningen i den andre hånden. De første gangene kommer belønningen med en gang hunden så vidt er borti fingeren med snuten.

Når hunden har fått til dette noen ganger tar dere en pause.

Når du starter opp igjen repeterer du en gang. Etter hvert som hunden forstår at det er lurt å trykke på fingeren, må den være litt mer tydelig før den får belønningen. Du kan nå begynne å bytte på hvilken av hendene dine som holder frem fingeren.

Når hunden har fått til dette noen ganger flyttes hånden med fingeren lengre og lengre vekk fra hånden med godbiten.

Når hunden begynner å kunne øvelsen godt, det vil si at den både trykker godt på fingeren med snuten og klarer dette når fingren flyttes langt unna belønningen, kan et annet menneske holde ut en finger som hunden skal trykke på. Du holder fortsatt godbiten. Hunden må da trykke på den andres finger for å få godbiten av deg.

Dersom du har sagt ”finger” hver gang hunden trykker på fingeren vil du etter hvert kunne si kommandoen og hunden begynner å lete etter en finger å trykke på.

Du kan da gjøre øvelsen mer utfordrende ved å gjemme det andre mennesket, slik at hunden aktivt må lete etter en finger å trykke på.

Øvelsen kan også utvides ved at man setter ulike navn på ulike fingre slik at hunden bevist må velge hvilken finger den skal trykke på ut fra hvilken finger du ber den om å finne. Du bør da lære inn hver enkelt finger før du utfordrer hunden må å holde frem to ulike fingre og be hunden om å finne en av dem etter navn.

Denne øvelsen kan være en fin måte å introdusere nye mennesker til litt forsiktige hunder eller som en morsom øvelse som barn og hund kan gjøre sammen (under oppsyn av voksne).

Trykke finger - utgangspunkt

Noen treningstips:

  • Tren innlæring på steder der det er rolig rundt deg
  • Når hunden får til noe nytt – ta en liten pause
  • Bruk gode godbiter
  • Ikke ”juks” og hjelp hunden – hunden lærer bedre av å tenke selv og bruker mer energi