petoskey fireworks[1]

Nyttårsaften

Årets siste kveld er for mange hunder forbundet med sterke lysglimt og høye lyder, og mange er redde. Heldigvis finnes flere gode produkter og medisiner som kan bidra til at nyttårsaften blir bedre for redde hundesjeler. Kunnskap om disse, samt god tilrettelegging kan gjøre at denne dagen forløper uten redsel for våre firbente venner.

Denne artikkelen opplyser om ulike tiltak, produkter og medisiner som kan være med på å redusere hundens ubehag eller redsel.

For hunder som opplever nyttårsaften som ubehagelig, men som ikke er alvorlig redde, kan enkle forebyggende tiltak være det eneste som trengs for å sikre at hunden din har det bra.

Det viktigste du kan gjøre som hundeeier er å planlegge og tilrettelegge for at kvelden skal bli så god som mulig for hunden din.

Det aller beste er å sørge for at det ikke skytes opp raketter der hvor dere er. Det er imidlertid ikke så lett å sikre seg mot dette. Vi anbefaler derfor at hunden oppholder seg sammen med eieren sin, og gjerne på eget rom i huset som er relativt lyd- og lystett. Lag til en koselig liggeplass, som er klar i god tid før selve kvelden. På den måten kan hunden bli kjent med plassen og føle seg trygg.

Det er også en stor fordel å sette på musikk, som kan overdøve lydene fra rakettene. Musikken kan introduseres tidlig i desember, og gjerne i forbindelse med måltid eller andre aktiviteter som hunden trives med. Hunden får da positive opplevelser knyttet til lyden.

Luft hunden din tidlig på kvelden, og i bånd, om det er fare for at den kan stikke av dersom den blir skremt.

Noen velger også å sette hunden på kennel denne dagen. Det fungerer godt for mange hunder, fordi hundepensjonat ofte ligger avsides til, og følgelig er det lite raketter der.

Produkter som kan bidra til å redusere frykt, er et godt tilskudd sammen med forebyggende tiltak.

  • Orion Pharma har ADAPTIL produkter til hund. Produktene inneholder beroligende feromoner til hund. Disse syntetisk fremstilte feromonene, minner om tispens egne feromoner og bidrar til at mange hunder opplever en følelse av ro og trygghet, og dermed redusert stressnivå.

Feromonene finnes i en diffuser som kan settes i stikkontakten. Feromonene sprer seg da i ønskede rom. Det er også utviklet et halsbånd som man kan ta på hunden, og som skiller ut feromoner i en måned. Halsbåndet er gunstig fordi feromonutskillelsen påvirker hunden uansett hvor den befinner seg. I tillegg finnes en egen spray som man kan bruke på eksempelvis hundeseng og lignede med.

  • IHarmoni er tabletter som inneholder beroligende urter og et beroligende protein som finnes naturlig i morsmelk. Proteinet bindes til stressreseptorer i hjernen og gjør at dyret takler stress bedre. Tablettene virker ikke sløvende.

For at disse produktene skal ha beroligende effekt, bør de introduseres 6-10 dager før nyttårsaften. Alle de nevnte produkter kan kjøpes reseptfritt hos dyrlege. Disse produktene vil kun være et supplement til annen forebygging.

For redde hunder kan angstdempende medisiner hjelpe. Under nevnes de vanligste.

Munngele:

  • Siloe er et nytt preparat som har kommet på markedet denne høsten. Det er en gele som skal legges på innsiden av hundens munn. Den kan gis 2 timer før antatt skremmende hendelse, eller så fort hunden viser tegn til redsel. Indikasjonen er lindring av lydrelatert engstelse og redsel hos hund.. Hunden vil ikke sovne eller bli tydelig slapp av produktet, men redselen vil bli redusert. Produktet er derfor meget trygt å gi.

Virkestoffet skal i følge produsent hemme utskillelsen av noradrenalin (som er et signalstoff i kroppen som skilles ut når vi opplever fare) og dermed blir de refleksene som utløser frykt og opphisselse i kroppen hemmet.

Preparatet er reseptbelagt, så kontakt din lokale veterinær om du ønsker å benytte dette produktet.

Tabletter:

  • Xanor tabletter er et medikament til mennesker som har korttidsvirkende og angstdempende effekt. Det har varierende effekt hos hunder. Hundene kan bli litt slappe/sløve, men de skal ikke bli så trøtte at de sovner. Har en antatt effekt på ca 4 – 6 timer.
  • Vival er valiumtabletter. Preparatet er til mennesker, men kan også benyttes til hund for å redusere frykt og angst. Tablettene har lengre virketid enn Xanor, og flere opplever også at hundene blir trøttere.

Både ved bruk av Xanor og Vival bør tablettene gis minimum 30 minutter før en fryktinduserende hendelse inntreffer. Ved store doser kan legemiddelene virke sterkt sløvende. Man ønsker kun den angstdempende effekten, samt påvirkningen av korttidsminnet. Hvis hunden blir veldig trøtt, har den fått en større dose enn nødvendig, og faren for bivirkninger øker. Preparatene skal ikke brukes til aggressive dyr, da terskelen for å angripe kan bli mindre.

  • Calmivet er tabletter beregnet til dyr, og gir en mild reduksjon i bevisstheten og sederende effekt. Det vil si at hunden blir trøtt og sover, men tablettene reduserer ikke angsten. Mange hunder er derfor likevel redde, men klarer ikke vise det. Medisinen er følgelig ikke førstevalget, når det kommer til å forebygge redsel på nyttårsaften. Tablettene må kjøpes hos veterinær.

De beskrevne tabletter reseptpliktige. Kontakt derfor din lokale veterinær. Oppgi hundens cirka-vekt for å få en trygg dose.

Beskrevne medisiner er dokumentert virksomme, men effekten kan variere fra hund til hund. Noen dyr blir faktisk også eksiterte, og eier kan da oppleve at medisinene virker mot sin hensikt. Det er derfor viktig å teste dose og effekt i rolige omgivelser noen dager før selve nyttårsaften.

Medisinene kan med fordel benyttes sammen med forebyggende tiltak og beskrevne reseptfrie produkter.

Vi ønsker alle to- og firbeinte et godt nytt år, og håper kvelden blir hyggelig for alle!