Slider kastreringsartikkel

Kastrering av hund

Kastrering kan i noen tilfeller være løsningen på sykdom eller uønsket adferd hos hund. Mannlige hundeeiere er gjerne mest skeptiske til kastrering av sin firbeinte kamerat, og er redd livskvaliteten til hunden kan bli redusert.
Vår erfaring er at de aller fleste hannhunder og tisper lever et like rikt liv i etter en kastrering. Det er altså helt andre faktorer enn eiers subjektive følelse, som bør legges til grunn for et eventuelt valg om kastering.

Kastrering – Hva er det egentlig?

kråka&lanismappeKastrering defineres som å fjerne kjønnsorganene, det vil si testikler hos hanndyr og eggstokker hos hunndyr. Da stopper produksjon av kjønnshormoner, og dermed også kjønnsrelatert adferd. For hannhunder gjelder dette særlig interesse for brunstige tisper og hyppig urinmarkering. Hos tisper opphører løpetid og innbilt svangerskap. I dagligtale snakker vi ofte om kastrering av hannhunder og sterilisering av tisper – selv om både hannhunder og tisper blir kastrert.

Korrekt definisjon av sterilisering vil være at inngrepet hindrer befruktning, samtidig som hormonproduksjonen beholdes. Dette kan oppnås ved å kutte eggleder hos hunndyr, og sædleder hos hanner, samtidig som respektive eggstokker og testikler beholdes intakt. Dette utføres ikke i Norge.

Kastrering – Når kan man gjøre dette?

Det finnes mange meninger om kastrering, og det er forskjellig praksis fra land til land. I store deler av Europa er rutinemessig kastrering av både tispe og hannhund vanlig. Eksempelvis er det angitt at 80-95 % av hunder i USA og 60-70 % av hunder i Storbritannia er kastrert.

I Norge er problemstillingen regulert gjennom ”Lov om Dyrevelferd” av 2010 (”Dyrevelferdsloven”), hvor det i § 9 står at ”kastrering er tillatt når det er nødvendig ut fra hensyn til dyrevelferd eller andre særlige grunner”.  Denne strenge ordlyden er sannsynligvis årsak til at relativt få norske hunder er kastrert (~ 10 % av populasjonen).

Medisinske årsaker er den vanligste begrunnelsen for kastrering av hunder i Norge. Tumor, eller alvorlige skader og sykdom i testikler/eggstokker, er opplagte grunner til at inngrepet utføres.

Optimal behandling av tisper med cyster på eggstokker eller livmorbetennelse er kirurgisk kastrering. Noen tilfeller av sukkersyke (diabetes mellitus) kan også reverseres ved rask kastrering av tispen. Tilsvarende gjelder for enkelte andre hormonelle sykdommer som kan lindres, og i noen tilfeller helbredes, hos både tisper og hannhunder.

For hannhunder med cyster i prostata eller prostata-hyperplasi vil kirurgisk kastrering være et godt behandlingsalternativ, men disse lidelsene kan også behandles medisinsk med tabletter eller chip.

Fysisk utforming som korte ben kombinert med lange testikler/pung med påfølgende sår og skader på testiklene, kan gjøre det nødvendig med kastrering hos enkelte hannhunder.

Uønsket adferd er en annen grunn til kastrering.

casperFor hannhunder ser man best effekt ved kastrering knyttet til uønsket adferd av seksuell karakter, som for eksempel stress, riing og aggresjon mot andre hannhunder, og noen ganger også aggresjon mot eier.

For tisper ser man best effekt av kastrering mot uønsket adferd knyttet til brunstsyklus, som eksempelvis aggresjon mot andre tisper under løpetid, eller gjentatte problemer knyttet til innbilt svangerskap og melkeproduksjon i pattene.

Dersom uønsket adferd er bakgrunnen for kastrering, kan det være vanskelig å si på forhånd hvor effektivt inngrepet vil være. Spesielt gjelder dette aggresjon.

Dersom årsaken til aggresjonen skyldes at hunden er engstelig, altså ikke hormonelt eller seksuelt betinget, kan kastrering virke negativt på hunden. Det er derfor særlig viktig å kartlegge årsaker til uønsket adferd, før man bestemmer seg for kastrering eller andre tiltak.

Er man usikker på om en eventuell kastrering har ønsket effekt med hensyn til adferd, kan man prøve med en reversibel hormonchip, som for en periode stopper testosteron produksjon, altså produksjon av mannlig kjønnshormoner.

Det beste alternativet i dag er å sette en Suprelorin® hormonchip under huden, noe som fører til infertilitet i minst 6 måneder. Dette hormonimplantatet er mye brukt på hannhunder, men kan også prøves ut på tisper. Som eier får man da en god indikasjon på effekten, og kan ta et veloverveid valg knyttet til kirurgisk kastrering.

Ulemper ved kastrering

Vektøkning er ikke uvanlig på kastrerte hunder. Det kan i noen tilfeller være nødvendig med redusert fòring eller fòr med redusert energimengde per enhet. Noen få kastrerte hunder får problemer med inkontinens etter hvert som de blir eldre, og hos enkelte hunder ser man endring i pelskvalitet.

Påvirker kastrering hundens bruksegenskaper?

Mange hundeeiere lurer på om hunden blir en dårligere brukshund etter kastrering. Trekker man parallellen til travsporten, ser man at kastrerte hingster (vallaker) kan gjøre det svært bra i travløp. Normalt vil en kastrert hund beholde sine bruksegenskaper, og vil fortsatt fungere like godt til eksempelvis trekk eller jakt – forutsatt at hunden holdes i god form og normalt hold etter inngrepet. Flere tilbakemeldinger går faktisk på at kastrerte hunder fungerer bedre enn tidligere. Årsaken til dette er uviss, men det kan tenkes at kastrerte hunder har høyere fokus når de er ”på jobb” nettopp grunnet fravær av kjønnshormoner.

 

SAMSUNG CSC

Gå inn på dyrlegehjelpen.no og se våre filmer om forberedelse før kirurgiske inngrep, samt våre to informative filmer om kastrering av hannhund og tispe.

Viktig informasjon

I henhold til norsk dopingreglement er det ikke lov å konkurrere med hunder som er medikamentell kastrert med medisiner eller hormonchip i nakken.

Med hensyn til kirurgisk kastrering av hund har hovedstyret i NKK i februar i år vedtatt følgende:

«hunder (inkl. kryptorkide) som er sterilisert/kastrert pga. sykdom eller skader, kan stille på prøve/aktivitetskonkurranse. Kryptorkide hunder som ikke er kastrert kan stilles på prøve og aktiviteter. Søknad om å stille på prøve/aktivitet med sterilisert/kastrert hund må sendes NKK sammen med en veterinærattest som angir grunn for sterilisering/kastrering. Kopi av søknaden sendes til raseklubben. Hunder som steriliseres/kastreres etter 1.2.2015 på annet grunnlag tillates ikke å stille på prøver eller aktivitetskonkurranser. Med unntak av de tilfeller hvor det er presisert andre regler i det aktuelle regelverk har vedtaket ikke tilbakevirkende kraft».

Loven har ikke tilbakevirkende kraft.

Vurderer du kastrering av din hannhund eller tispe og er aktiv/konkurrerer med hunden din, anbefales det å kontakte NKK for uttalelse før inngrepet, dersom årsak for kastrering ikke kan knyttes direkte til reell skade eller sykdom.

Se http://web2.nkk.no/Deltakelse+av+kastrerte+hunder.b7C_wlnQ4l.ips for mer informasjon om regelverk fra NKK.