Heteslag kvadrat

      Heteslag hos hund

 

 

Har du tenkt på at hunder faktisk ikke svetter under armene, slik som vi mennesker gjør. Heller ikke noen andre steder på kroppen, kun minimalt under tredeputene.

Stort sett kvitter de seg med overskuddsvarme gjennom munnen. Dette er grunnen til at hunder lett peser i varmen, og er mer følsomme for temperaturer enn vi mennesker.

Kroppstemperatur over 39 -39,2 grader celsius regnes som unormalt for hunder, og oppstår primært av to årsaker:

 • Infeksjon og påfølgende feber. Her økes kroppens toleranse for høye temperaturer som en del av kroppens bekjempelsesprosess. Hunder vil derfor ikke alltid pese, selv om temperaturen i kroppen stiger over normale verdier
 • Kroppens reguleringsmekanismer klarer  ikke å kvitte seg med overskuddsvarme hurtig nok. Det er dermed fare for utvikling av heteslag

Denne artikkelen fokuserer på heteslag, som hos hund defineres ved kroppstemperatur over 41 grader. Etter hvert som temperaturen stiger ytterligere utvikles celle- og vevsdød, redusert oksygenmetning i kroppen og nedbrytning av kroppens proteiner. Fullstendig organsvikt oppstår ved 42,7 grader.

Heldigvis er dette en av de akutte tilstandene hvor eiers forebyggende kunnskap, og eventuelle raske behandling, er livreddende.

Hva må man være på oppmerksom på?

Symptomer på overoppheting og utvikling av et eventuelt heteslag er listet opp under. Symptomene øker i antall fra kraftig pesing i starten, til kramper og død etter hvert som temperaturen stiger:

 • Kraftig pesing
 • Økt sikkelproduksjon
 • Mørk røde slimhinner
 • Økt puls
 • Økt pust
 • Redusert mental våkenhet
 • Muskelrykninger og kramper
 • Ataksi
 • Koma og påfølgende respiratorisk stans

Heteslag kan ramme alle hunder, men kortsnutete raser er mer utsatt på grunn av anatomi. Andre risikofaktorer er fedme, mye pels, underliggende hjerteproblemer, dehydrering og hyperthyroidisme.

Glem heller ikke været og sommervarmen. Hard fysisk trening i varmen, gjerne med redusert tilgang på vann og hvile, kan være nok til at kroppen overopphetes. Gjenglemte hunder i biler, eller i små rom uten god ventilasjon, er likevel hyppigste årsak til utvikling av heteslag i Norge.

Hva kan man gjøre?

Dersom man mistenker at en hund holder på å utvikle heteslag må man handle raskt og sørge for at videre opphetning stopper opp.

 • Kjøl hunden ned med moderat kaldt til lunkent vann. Fokuser på hele kroppen, men på områder hvor det er lite pels er ofte lettere å få til en hurtig effekt. NB: Iskaldt vann virker mot sin hensikt. Dette får blodkarene til å trekke seg sammen, og hindrer effektiv transport og kjøling i kroppen
 • Oppsøk veterinær så snart du har fått situasjonen under kontroll
 • Vifter med kald luft er bra
 • Stopp eventuell nedkjøling når kroppstemperaturen blir 39 grader

Fordi kroppens syrebase-balanse, koaguleringssystem og indre organer kan være skadet, er det viktig med oppfølging og eventuell hospitalisering hos veterinær. Her behandles den enkelte hunds symptomer og kliniske funn.

For hunder som har hatt heteslag tidligere, skal man være oppmerksom på at de lettere kan utvikle dette igjen. Dette skyldes at det kan ha oppstått en skade på kroppens «termostatregulerende» senter, slik at de ikke evner å regulere varmepåvirkning like godt som tidligere.

Vi i dyrlegehjelpen ønsker god sommer. Nyt varmen, men vær forsiktig med hard fysisk trening. Og bad gjerne med hunden dinJ

SAMSUNG CSC