Glaukom hos hund – Leonbergeren Trolle lever et aktivt liv med bare et øye.

Leonbergeren Trolle er en seks år gammel tispe, som bor sammen med to andre Leonbergere, en Weimaraner, to katter, 13 høner og tre mennesker. Trolle er en glad og aktiv hund, som sammen med sin eier Hilde Iren deltar på mange hundeaktiviteter som vannredning, rally-lydighet og søksarbeid.

Når du møter Trolle, er hun med første øyekast helt lik andre Leonbergere. Hun kommer til deg i full fart og hilser glad og fornøyd. Etterpå løper hun tilbake med de andre hundene og er like aktiv som dem i bryteleken som så oppstår. Først når Trolle roer seg vil du oppdage at hun ser litt annerledes ut. Trolle har bare ett øye. Hun har primært glaukom.

En natt våren 2014 vekker Trolle eieren sin, Hilde Iren med noen uvante pipelyder. Hilde Iren slipper henne ut i hagen for å tisse, men når hun kommer inn igjen er hun like urolig og Hilde Iren forstår at noe er galt.

Hilde Iren har hatt Leonbergere i mange år og vet at hennes rase er disponert for primært glaukom. Når hun ser på øynene til Trolle ser hun at det venstre øyet er helt uklart og blakket og de reiser til akuttvakt et stykke unna.

Hos veterinæren blir øyet undersøkt og trykket i øyet blir målt. Et normalt trykk i øyet på en hund skal være mellom 15 – 25 mmhg, trykket i Trolles øye er på over 60 mmHg. Hun har utviklet et glaukom.

Glaukom

Glaukom hos hund (Bildet er et illustrasjonsbilde)

Tonopen

Tonopen – Brukes til å måle trykk på øyet

Glaukom er en samlebetegnelse på en gruppe sykdommer som karakteriseres av synstap på grunn av skade på retina (regnbuehinnen) og synsnerven på grunn av for høyt trykk inne i øyet. Glaukom er en relativ vanlig sykdom hos hund i Norge, og ansett som arvelig blant mange raser. Det er flere ulike årsaker, men hos leonberger er det mest vanlig med primært glaukom som følge av nedsatt drenasje av øyevæsken inne i øyet.

Det som er utfordrende med primært glaukom er at det kan oppstå raskt, eller ha få tydelige symptomer før det plutselig blir veldig akutt med høyt trykk i øyet og kraftige smerter for hunden.

Veterinæren gir Trolle behandling for å forsøke og senke trykket i øyet i håp om å kunne redde synet.

Neste dag er hun på kontroll hos meg, trykket har da steget enda mer og Trolle har store smerter. Synet er nå tapt og det besluttes derfor å operere bort det syke øyet for å fjerne smertene.

Når en hund utvikler glaukom vil førstehjelp hos veterinæren innebære å forsøke og senke trykket igjen ved hjelp av medisiner og med en trykksenkende væske intravenøst. Denne behandlingen har varierende effekt og kan derfor være frustrerende. Dersom en klarer å få ned trykket, behandles øyet videre med medisiner hjemme.

Prognosen for det første øyet som utvikler glaukom er ofte dårlig, fordi skaden vanligvis er såpass stor at øyet ikke kan reddes. Over 50 % av hunder som kommer inn første gang med primært glaukom er permanent blinde på dette øyet. Det er heller ikke uvanlig at dersom en får trykket ned, vil det stige igjen etter en periode, og som oftest blir så øyet skadet at man velger å operere det bort.

Trolle legges inn til operasjon, og en erfaren kirurg fjerner øyet hennes. Etter operasjonen ligger hun en dag til dag for observasjon og smertelindring. Da Hilde Iren henter henne, er hun i god form og veldig glad for å få komme hjem.

De første dagene lærer hun seg å se med bare et øye. Synsvidden hennes er noe redusert, men hun lærer seg raskt at hun må snu litt ekstra på hodet for å få med seg deg som skjer på venstre side av kroppen. I løpet av noen uker er Trolle tilbake til sitt normale liv igjen. I de neste månedene deltar hun både på vannrednings- og rallylydighetskonkurranse og gjør det bra.

Hunder med primært glaukom får det nesten alltid på begge øynene. Heldigvis oppstår det ikke samtidig, og prognosen for øye nummer to er bedre enn for det første som utvikler glaukom. Dette er både fordi man kan forebygge med trykksenkende medisiner og fordi man som eier er ekstra oppmerksom på symptomene på glaukom. Dessverre er det stor sannsynlighet for at sykdommen også oppstår på dette øyet og det er antatt at det andre øyet får glaukom innen 1 – 2 år etter det første.

Trolle får medisinsk behandling på det friske øyet for å forsøke å bremse en eventuell utvikling av glaukom. Behandlingen fortsetter hele sommeren og høsten. I oktober begynner hun å reagere på en av medisinene og får derfor noe mindre av denne.

En ettermiddag i januar 2015 utfører Hilde Iren den daglige sjekken av Trolles øyne. Hun reagerer på at øyet ser litt annerledes ut enn det pleier. Det er unormalt gjennskinn i hornhinnen. Det er akkurat som om det ligger et tynt lag med olje over denne. For sikkerhetsskyld tar Hilde Iren tar med seg Trolle til klinikken for å kontrollere trykket. Det er på 50 mmHg.

Trolle får intravenøs trykksenkende behandling og ligger inne på klinikken hele natten. Hilde Iren er sammen med henne hele tiden. Vi måler trykket hver annen time og passer på at hun både er smertelindret og at hun tåler medisinene hun får. I løpet av kort tid etter oppstart av behandling, synker trykket raskt og etter noen timer er det nede i 10 mmHg.

I dagene fremover måler vi trykket ofte og heldigvis holder det seg nede. Trolle får jevnlige kontroller av øyespesialist og alt ser fint ut. Hjemme blir hun behandlet med medisiner.

Trolle er veldig heldig som har en så oppmerksom eier som Hilde Iren, og at hun derfor fikk rask hjelp. Forhåpentligvis vil det vare lenge før øyet blir sykt igjen.

Hilde Iren må leve med at Trolle på et eller annet tidspunkt vil få problemer igjen, men gleder seg over all den tiden hun får sammen henne. Trolle er – heldigvis – lykkelig uvitende om dette og nyter livet som enøyd.

(Noen måneder etter denne artikkelen ble skrevet ble desverre Trolle syk av en annen årsak og måtte avlives. Vi har valgt å publisere artikkelen som den opprinnelig var skrevet – for at Trolle skal bli husket som den glade, enøyde hunden hun var).

Symptomer på glaukom

  • Smerter i øyet
  • Nedsatt syn
  • Forstørret pupill
  • Forstørret øye
  • Grumset innhold i øyet

En hund som utvikler glaukom må behandles straks og det er viktig å ta kontakt med akuttvakt dersom en mistenker glaukom.

Fakta om glaukom

  • Glaukom er en samlebetegnelse på en gruppe sykdommer som karakteriseres av synstap på grunn av skade på retina (regnbuehinnen) og synsnerven på grunn av for høyt trykk (over 25 mmHg) inne i øyet.
  • Primært glaukom er betegnelsen på et glaukom som oppstår uten at det har vært noe forutgående sykdom i øyet eller resten av kroppen.
  • Sekundært glaukom er betegnelsen på et glaukom som utvikles som en følge av en annen øyesykdom.
  • Glaukom hos hund er en relativ vanlig sykdom hos hund i Norge, og ansett som arvelig blant flere raser
  • Raser som ansees som predisponert for primært glaukom er Leonberger, Norsk Elghund, Amerikansk Cocker Spaniel, Basset Hound, Chow Chow, Welsh Springer Spaniel, Flatcoated retriever, Bouvier des Flandres, Grand Danois og Beagle