SAMSUNG CSC

Førstehjelp

Det kan i noen tilfeller være vanskelig vurdere om hunden din er syk eller skadet. Som eier er det viktig å kunne ta ut alvorlig skade eller sykdomstegn, slik at en raskest mulig kan søke hjelp ved behov. Det er du som eier som kjenner hunden din best, og som i mange tilfeller lettest tar ut forandringer i normal adferd. Endringer i hundens oppførsel kan være et tegn på smerte og sykdom. Det kan være gradvis forandringer, som vi gjerne ser ved kroniske sykdomstilfeller, som for eksempel tannverk, lavt stoffskifte, ulike kreftformer eller forkalkninger i skjelettet. Slike gradvise endringer i hundens humør og væremåte kan være vanskelig å oppdage. Akutte forandringer i hundens adferd som for eksempel halthet, blødninger og øreverk er lettere å se.

Vi anbefaler alle hundeeiere å ta en daglig sjekk hvor dere vurderer allmenntilstand, ser at hunden har klare øyne, og at den spiser mat på normal måte. Videre er det viktig med en grundig sjekk av hunden din en gang i uken, hvor du kjenner/palperer godt gjennom hele hunden for å ta ut smerteytringer, små kuler eller andre forandringer. Her bør også munnhule og tenner, ører og øyne undersøkes. For å forstå hva som er unormal adferd og endringer hos hunden din, må du vite hva som er normalt. Normale referanseverdier for hunder er:

  • Puls – sjekkes i lyske (normalt 60-120/min)
  • Pust – bevegelse i brystkasse (normalt 10-30/min)
  • Temp – måles i endetarm (38-39°C)
  • Slimhinner – tannkjøtt (rosa)
  • Øyne – pupiller skal være like store, og hunden skal ha et åpent blikk uten puss i øyekrok.
  • Tenner – Friske tenner er spesielt viktig for hunder som skal ha det bra og prestere godt. Hundetenner kan ha ekstremt lange røtter – selv små skader kan gi smerte og være innfallsport for bakterier som sprer seg i omkringliggende vev og opp i kjevebeinet.

Bildet illustrerer hvor lange røtter en tann kan ha. Dette er en melkehjørnetann fra valp, hvor tannen ikke løsnet. Den ble derfor trukket. Som dere ser på bildet er det nesten umulig å vurdere hundens tannrøtter med det blotte øye.

Akutt førstehjelp del 1 – forebygging

Forebygging er den beste form for førstehjelp! Ligg et skritt foran med hensyn til mulige farer og risikoer. Trafikkulykker er vanlig. Mye lyster og høy fart kan være en farlig kombinasjon i trafikkerte områder. Ha derfor kontroll på veier i treningsområder hvor du slipper hunden løs. Dersom hunder kommer bort fra eier, er de ikke alltid like lett å fange inn for fremmede. Hunder som er chipmerket i Dyreidentitet kan spores ved hjelp av en avleser som politi, Falken/Viking og dyreklinikker disponerer. Telefon nummer til eier på halsbånd eller dekken hjelper eventuelle finnere å spore opp eier, selv om de ikke får tak i hunden for å få sjekket chippen. En skadet hund er redd – og skal alltid betraktes som potensielt farlig. Spesielt fremmede hunder, men også egen hund kan bite. Et godt hjelpemiddel vil være et snutebånd, som kan lages enkelt av en bandasje. Denne bør brukes både ved behandling og transport av skadet hund, så lenge hunden ikke har pusteproblemer. Ved pusteproblemer, evtuelt ved fare for oppkast, kombinert med en redd og sint hund kan en putte en bandasjerull inn i munnen før munnen lukkes ned snutebånd. Hunden er da sikret, samtidig som den puster og kan kaste opp.

tenner

Det er lett å glemme seg selv når hunden din er skadet. Men hva er verre enn en skadet hund? Det er en skadet hund OG en skadet eier. Ta derfor egen sikkerhet på alvor.

 

Ved akutt førstehjelp kan en enkel huskeregel  være : A B C D

Airway          – sørg for frie luftveier                

Breathing   – sjekk at hunden puster                

Circulation – sjekk puls og hjerteslag, stopp blødninger

Disabilities – sjekke bevissthet, behandle ytre skader

Det er viktigste ved alle akutte skader å sikre at allmenntilstanden til hunden din stabiliseres. Ved akutte skader er førstehjelp ofte livreddende. Det er mye bedre å prøve å hjelpe, selv om ikke alt blir helt rett. Din egeninnsats kan være avgjørende!

Transport

Ved transport av skadet hund vil jeg anbefale å ringe lokal veterinær med en gang. Da får du tips og råd om førstehjelp og transport, samt at veterinæren kan klargjøre til akutt behandling på klinikken. Generelt er det viktig, uavhengig skade, å søgre for at hunden holdes mest mulig i ro.

Her viser vi en type bæreteknikk som kan benyttes i mange tilfeller.