SAMSUNG CSC

Førstehjelp del 2 – Akutte skader

Akutte skader kan oppstå når du minst venter det, og i alle varianter. Med grunnleggende kunnskap og ferdigheter, vil du som dyreeier har større sjanse for å hjelpe hunden din. Du vil vite hvilke symptomer som du skal se etter, og hva som er viktig med hensyn til behandling. Du vil også lettere være i stand til å yte akutt hjelp, noe som ofte er livreddende. Rådfør deg alltid med veterinær om du er usikker.

Følgende skader og symptomer er noen av de mest alvorlige:

 • Sjokk
 • Puste-/respirasjonsproblemer
 • Hoggormbitt
 • Forgiftning
 • Magedreining
 • Sår, kutt og eventuell blødning
 • Beinbrudd

Sjokk

Sjokk er et symptom på alvorlig skade. Sjokk er en sirkulasjonssvikt, det vil si at blodet ikke klarer å forsyne hjernen og indre organer, som for eksempel nyre og lever, med nok blod. Årsaker kan være store blødninger, kraftig redsel/panikk, forgiftninger og/eller smerter.

Trafikkulykker er en typisk situasjon hvor det er vanlig med sjokk både hos hund og menneskee. Sjokk fører i verste fall til bevisstløshet og død. Ditt viktigste bidrag som hundeeier vil være å behandle årsak til sjokk, for eksempel ved å stoppe eventuelle blødninger.

Opptre rolig og sørg for at hunden beroliges og har det varmt. Søk veterinærhjelp så raskt som mulig.

Transporter dyret hurtig og skånsomt. Informer dyreklinikk om at dere trenger hjelp, slik at de er klar til å ta i mot dere med en gang.

Puste-/respirasjonsproblemer

I ekstreme tilfeller kan det være nødvendig med hjerte- lungeredning, eksempelvis ved drukningsulykker , fremmedlegeme i svelg og elektriske støt.

Hjerte- lungeredning er kun aktuelt om pasienten er bevisstløs, uten pust og ingen puls. Bevisstløshet kan sjekkes med å ta forsiktig på øyelokk evt. på selve øyet – blunker hunden er den våken og følger med.

Husk at en hund som puster, alltid har et bankende hjerte! En hund som IKKE puster kan ha et hjerte som slår. Sjekk derfor både puls og respirasjon, før du starter hjerte-lungeredning.

Dersom hjertet slår er det ikke nødvendig med hjertekompressjoner.

Se faktaboks nederst på siden for informasjon for hvordan du kan foreta hjerte-lunge redning.

Hoggormbitt

Hoggorm biter som oftest i neseparti eller labber, det dette gir raskt hevelse på bittstedet. Alvorlige komplikasjoner er sjokk og pusteproblemer, samt senreaksjoner med skade på viktige organ som hjerte, nyrer og lever. Disse seinvirkningene skyldes giften fra bittet. Tiden før eventuelle skader registreres, kan ta måneder.

Ca. 30 % av hoggormbitt er tørre, det vil si uten gift. Det er vanskelig å avgjøre om bittet er med eller uten gift, samt at det likevel fare for infeksjon i selve såret, selv ved bitt uten gift. Kontakt derfor alltid veterinær dersom du mistenker hoggormbitt.

Forgiftninger

Ved mistanke om forgiftninger, er din informajson ekstremt viktig for dyrlegen. Din historie, og eventuelle rester og embalasje, vil bidra til å gi best mulig behandling til hunden din.

Vi anbefaler også å kontakte giftinformasjonsentralen på telefon 22 59 13 00. Her er det døgnvakt, med lege og dyrlege som svarer på spørsmål. De kan hjelpe med å beregne eventuell farlig mengde av inntatt stoff, ut fra hundens vekt og inntak.

Avhengig av hva hunden har fått i seg, velger man om den skal få middel til å kaste opp, sprøyte med motgift, eller om man bare skal prøve å få det raskest mulig gjennom tarmsystemet. I mange tilfeller er tid en avgjørende faktor, så ikke vent med å søke hjelp.

Magedreining

Magedreining er noe av det verste man kan oppleve som hundeeier. Det er oftest et dramatisk forløp og hunden kan dø innen få timer. Det viktigste du som eier kan gjøre er å oppdage symptomene tidlig og søke hjelp. I alle tilfeller kreves det akutt behandling og i mange tilfeller også akutt operasjon. Symptomet er ofte en hund med store smerter. Eier vil ofte se en oppblåst mage, og at hunden prøver å brekke seg og sikler. Mange hunder vil også prøve å drikke mye.

Sår, kutt og eventuell blødning

Det er sjelden at man som hundeeier opplever alvorlige blødninger. Små sår og rifter er ikke farlig, og kan renses med sterilt vann. Små ampuller med sterilt natrium klorid 30 ml, kan kjøpes på apotek og er fine å bruke. Beskytt såret med kompress og legg gjerne på en lett bandasje.

Bandasje skal beskytte såret mot forurensinger og sørge for renest mulig miljø. Det er viktig å huske at bandasjer kan føre til alvorlige trykkskader, så det er bedre med en bandasje som faller av, enn en som sitter for stramt. En stygg trykkskade og påfølgende hudnekrose /død hud i området rundt skaden, kan fort bli et langvarig problem.

Legg alltid bomull mellom alle tær og over hele området som skal bandasjeres. Dette for å redusere fare for trykk skader. Våt bandasje øker infeksjonsfaren betraktelig – fuktig miljø er generelt gunstig for bakterier. Kombinasjon av fuktighet og dårlig blodsirkulasjon kan føre til stygge sår som er vanskelige å helbrede. Det er viktig at hunden ikke får slikke på såret, for da blir det nesten alltid betent.

Ønsker du å lære å legge en enkel potebanasje – se vår film i nyhetsbrev for september.

Innhold i førstehjelpsskrinVi anbefaler alle hundeeiere å ha et lite førstehjelpsskrin med på tur, slik at dere har utstyr tilgjengelig ved eventuelle akutte skader. Det bør minimum inneholde bandasjemateriell, kompresser, sterilt saltvann, tape, pinsett og saks.

Det kan også være smart å ha en skjerm og potesokker hjemme, slik at man kan beskytte eventuelle sår fra starten av. Oppsøk alltid dyrlege om du er usikker på skaden.

Ved dype kutt og sår bør dyrlege undersøke såret for å sjekke at det ikke er skader i sener og muskler, samt at såret må sys sammen igjen. Når man syr et sår gror det raskere og bedre, fordi elastisk hud opprettholdes og man minsker faren for infeksjoner. Best resultat får vi når såret er mindre enn 8 timer gammelt. Er det et gammelt sår, må sår kantene skjæres rene igjen.

Arterieblødning er sjelden, men alvorlig. Blod som pumper støtvis må stoppes. Legg en trykkbandasje frem til dere er hos dyrlege.

Slagsmål

Ved bittskader får du gjerne knusning av vevet med blødning og sårvæske under huden. Dersom en tann går gjennom huden, kan det bli hår, slim og bakterier i underhuden. Betennelse utvikles da i løpet av et par timer. Rensing av sår og igangsetting av behandling er nødvendig.

Dersom en liten hund blir bitt over nakken eller rygg og løftet opp og ristet, kan dette være livstruende. Det kan da skjule seg alvorlige indre skader i form av punkterte lunger, lungeblødning, skader i buk, sprukket milt, lever, blære eller ødelagte tarmer. Kontakt derfor alltid dyrlege for en vurdering av skadetilfelle.

Beinbrudd

Symptomer er oftest halting og smerte, samt en hoven fot. Ofte ser man DSC_0075en uvanlig posisjon av ben, men ikke alltid.

Ved åpent beinbrudd ser vi utstikkende ben biter. Dekk disse forsiktig til med sterile kompress om mulig. Dersom man prøver å stabilisere bruddet skal leddet over og under bruddstedet avstives. Ofte har hunden store smerter og vil motsette seg behandling. Da kan man gjøre vondt verre.  Hensikten med spjelking er å gjøre benet mindre bevegelig, ikke å få bruddendene til å ligge helt på plass.

Det beste er å kjøre til veterinær for smertebehandling, bedøvelse og røntgen. Videre behandling avhenger av bruddets art og prognose.

Heteslag

Heteslag skjer som oftest om sommeren i forbindelse med at eier har hunden i en parkert bil. I starten vil hunden pese kraftig. Deretter får den vanskeligheter med å puste, og problemer med å reise seg uten å besvime. Hundens kroppstemperatur kan da være opp mot 42 C`. Oppkast, diare og kramper kan oppstå.

Dersom man oppdager hunder i opphetede biler, må hunden flyttes så raskt som mulig til et skyggefullt sted. Kjøl ned hunden med kaldt vann, eller spyl den med en hageslange eller lignende. Forsøk å få hunden til å drikke. Oppsøk veterinær så raskt som mulig etter stabilisering.

Påkjørsel

Start med å sikre ulykkesstedet, så ikke flere kommer til skade. Sjekk hundens tilstand. Er det mulig å få kontakt med den, puster den, slår hjerte? Sørg for frie luftveier. Alvorlige skader ved påkjørsler er hjernerystelse, lungeblødninger, knusning av lever milt og derfor indre blødninger, sprekt urinblære, samt beinbrudd. Sjokk utvikles ofte som følge av smerte eller blødninger. Stabiliser hunden, dekk den til for å forhindre varmetap og oppsøk veterinær.

Fremgangsmåte for hjerte-lungeredning:

 • Sørg for frie luftveger – strekk nakke forsiktig og trekk ut tunge
 • Sjekk at det ikke er fremmed legeme i svelg! Hunder kan svelge leker, konger eller andre biter som kan tette luftrør og forårsake kvelning. Oppdager du at hunden har problemer med å puste, sjekk alltid svelg for fremmedlegeme.
 • Lukk hundens munn og blås gjennom hundens nese til brystet heves
 • Ha hundens venstre side opp → hjertekompresjon over albuen
 • Fortsett med 2 innblåsinger + 30 hjertekompresjoner
casper

Heimlich-metode ved fremmedlegeme i svelg:

 • Løft hunden opp-ned med magen fra deg
 • Fold begge hender like under ribbena
 • Press hardt og eksplosivt 1 gang. Kombinasjon av trykk og tyngdekraft vil ofte løsne fremmedlegeme i svelget
Hoggorm

Anbefalt plan ved hoggormbitt:

 • Hold hunden mest mulig i ro
 • Bær hunden om mulig, eller gå sakte
 • Oppsøk veterinær så raskt som mulig for videre behandling.
 • Kortison-tabletter ingen motgift. Det er heller ikke enighet i veterinært fagmiljø om det har positiv effekt knyttet til selve hevelsen. Vi anbefaler derfor ikke å og tablettene ukritisk, og det viktigste du kan gjøre er å ta raskt kontakt med dyrlege.