Pointeren Billie på utenlandstur

Pointer Billie skal på utenlandstur. Hun vet det ikke selv ennå, men snart skal hun nyte sol, sand og salt sjø i Spania.

Det er første gang eierne tar med Billie på utenlandsferie, og de er derfor spente på hvordan dette skal gå. De har forberedt seg godt, og sjekket regelverket hos Mattilsynet i god tid før avreise.

Billie var hos veterinær i vinter og fikk rabiesvaksine. Sprøyten merket hun ikke noe til. Hun fikk rikelig med godis og kos, og var strålende fornøyd med besøket! Veterinæren sjekket også at hundepasset var riktig utfylt og at chippen hennes stemte.

Fordi Billie nærmer seg året, skal hun snart ha vanlig grunnvaksine som beskytter mot valpesyke, parvovirus, smittsom leverbetennelse og parainfluensavirus. For hunder som skal til utlandet er det mulig å få en grunnvaksine som også inkluderer leptospirose-beskyttelse. Derfor har Billie time på Dyreklinikken sin for en slik vaksine.

I tillegg finnes det en vaksine som beskytter mot leishmaniose. Den er trolig ikke nødvendig å sette, men eierne til Billie tar alle forholdsregler.

Billie er ikke redd for noe, og vil mest sannsynlig oppleve Spania som en eneste stor lekeplass. Spanjoler er kjent for å være dyrekjære og det er helt naturlig med hund på restaurant eller løpende løs på strender litt utenfor allfarvei.

Billies eiere er imidlertid redd for MYE. Hun har fått stronghold dryppet i nakken som beskytter mot fransk hjerteorm. Billie reiser også med eget scalibor halsbånd. Det skal beskytte mot mygg og flått, og på den måte redusere faren for vektorsmitte fra flått eller mygg, som eksempelvis vanlig hjerteorm, borreliose og andre flåttbårne sykdommer.

31I tillegg er eierne til Billie opptatt av at flyreisen skal gå fint. Billie sover derfor i flyburet sitt, og det er lagt ned mye tid for å gjøre buret trygt og positivt. Mange godsaker og skyt gjør at hun nå løper glad inn i det. Eierne er beroliget med at hundens bur plasseres i et rom tilnærmet lik flykabinen, med hensyn til lyd og varme, så Billie vil nok ha det bra også på selve flyturen.

Regelverket, via Mattilsynet sine sider, informerer om hva som kreves for innreise med hund til Norge. Klikk her for artikkel om regelverket.

Kofferten er pakket og passet er med – Billie er klar for sin første utenlandsreise!

Smitteagens det er viktig å beskytte hunden mot

Under følger faktabokser over smitteagens det kan være lurt å beskytte seg mot. Det er viktig at dere som hundeiere også setter dere inn regelverk og smittestatus i de land dere ønsker å ta med dere hund til, slik ar hunden kommer hjem uten uønskede gjester i kroppen.

Det er litt å planlegge, om du ønsker å reise utenlands med hundevennen din. I teksten under fokuserer vi spesielt på smitteagens ved reise i  Europa, og særlig Sør-Europa hvor smittepresset er relativt høyt i forhold til Nord-Europa.

Forhåpentlig blir det en uforglemmelig ferie, og at det var verdt arbeidet før turen!

Faktaboks Fransk Hjerteorm

Fransk hjerteorminfeksjon, forårsakes av nematoden Angiostrongylus vasorum, og kan gi alvorlig sykdom hos hund. Parasittene lever i selve hjertet og lungearteriene og kan gi pustebesvær, sirkulasjonsforstyrrelser og død. Parasitten er blitt påvist flere ganger de siste årene hos både hund og rødrev i Sverige og i Danmark. En kjenner ikke til at A. vasorum har vært påvist i Norge, men det er fare for at den kan etablere seg i Norge og bli spredd til norske hunder og rødrev. A. vasorum er utbredt i Europa, noen land i Nord- og Sør-Amerika og Afrika. Imidlertid har det vært et økende antall påvisninger hos hund i Sverige de siste årene. Parasitten trives best i mildt og fuktig klima. Infeksjon med fransk hjerteorm er en importsykdom. Derfor anbefales det at hunder fra områder hvor fransk hjerteorm er utbredt, blir behandlet med egnet parasittpreparat. Det er viktig å hindre at smittede hunder skiller ut larver som kan infisere snegler, slik at smitten kan spre seg videre. Dersom en mistenker at hunden kan være smittet med fransk hjerteorm etter utenlandsopphold, bør en få undersøkt avføringsprøve fra hunden.

Fransk hjerteorm smitter ikke til menneske.

Faktaboks vanlig hjerteorm

Hjerteorminfeksjon, forårsaket av parasitten Dirofilaria immitis, er en alvorlig og potensielt dødelig sykdom hos hund. Parasitten overføres med en vektor, som er en smittebærende mygg. Den deponerer hjerteormlarver (mikrofilarier) i hovedvertens hudvev. Mikrofilariene vandrer med blod til hjertet og utvikler seg til voksne ormer som kan være opp til 20-30 cm lange.

I Europa er hjerteorm utbredt i middelhavsområdet (fra Portugal i vest til Hellas og Tyrkia i øst) i tillegg til Tsjekkia, Romania, Bulgaria, Slovakia og sørlige deler av Sveits. Parasitten er også utbredt i India, Nord og Sør Amerika, Kina, Japan og Australia. Forskjeller i utbredelse avhenger av faktorer som forekomst av de aktuelle myggartene, klima (utvikling av mikrofilariene i myggen er bl.a. temperaturavhengig), forekomst av vill-/løshunder, samt forebyggende parasittbehandling hos hunder.

Dersom man skal oppholde seg med hund eller katt i områder hvor hjerteorm er utbredt, anbefales det at dyret behandles forebyggende mot hjerteorm en gang per måned med et preparat som dreper mikrofilarier. Behandlingen bør foregå i hele den perioden dyret oppholder seg i området. Det anbefales også forebygging mot insektbitt.

Faktaboks om Leptospirose og Leptospira interrogans

Leptospirose er en sykdom som kan forekomme hos ulike dyrearter og hos menneske og som forårsakes av bakterien Leptospira interrogans. Bakterien skilles ut med urin fra syke dyr og kan smitte ved kontakt med slimhinner i for eksempel øyne, nese og munn og gjennom rifter og sår i huden. Vanlige symptomer hos hund er generelt nedsatt almenntilstand, oppkast og diaré. Uten behandling kan sykdommen få et kronisk forløp og eventuelt med dødelig utgang. Økt reisevirksomhet med hund til land med endemisk forekomst av leptospirose, har ført til at denne sykdommen er blitt mer aktuell i Norge, spesielt hos importerte hunder. Hos hund opptrer den sporadisk, men det er sjelden med smitte innenlands.

Dersom man planlegger ferieopphold med hund i Sør- eller Øst-Europa, anbefales vaksinasjon mot leptospirose. For øvrig er det viktig å unngå kontakt med stillestående vanndammer som kan være forurenset med leptospirer fra gnagere i området.

Bakterien forekommer imidlertid også i norsk fauna trolig med rotte som hovedvert, og dette utgjør et smittepotensial for hund. Hunder som kun oppholder seg i Norge eller nabolandene har imidlertid svært liten risiko for å bli smittet med denne bakterien.

Faktaboks om leishmaniose

Leishmaniose er en alvorlig sykdom hos hund og menneske forårsaket av en encellet parasitt (Leishmania). Sykdommen forekommer ikke i Norge, men er sett hos hunder og personer som har vært i middelhavsområdet eller i tropiske og subtropiske områder. Leismaniose gir ofte alvorlig systemisk kronisk infeksjon som er vanskelig å behandle og med fare for tilbakefall, og potensielt dødelig.

Parasitten blir overført mellom dyr og mennesker primært ved bitt av blodsugende sandmygg, og den er avhengig av å utvikle seg i myggen for å bli smittefarlig. Sandmygg forekommer ikke i Norge, og risikoen for smittespredning fra en infisert hund til friske norske hunder anses derfor å være svært liten. I Europa er hund hoved-reservoaret for leishmaniaparasittene. Leishmaniose er en importsykdom og kan forekomme hos dyr eller mennesker som har oppholdt seg i områder hvor parasitten og sandmyggen finnes. Dette gjelder Middelhavslandene og Portugal, Øst- og Sør-Asia, Nord- og Øst- Afrika, og Latin-Amerika.

På reise bør hunden beskyttes mot myggangrep og holdes innendørs ved kveld og natt, bruk myggnett om nødvendig. Insektavvisende preparater kan forskrives av veterinær. Eksempelvis Scalibor halsbånd. Det er også mulig å vaksinere hunden, dersom smittefaren er særlig høy i aktuelt område. Da er det 3 vaksiner med 3 ukers mellomrom mellom hver vaksine.

Faktaboks om Rabies

Rabies er en fryktet virussjukdom hos dyr og mennesker. Den har et snikende og dødelig forløp, men kan forebygges gjennom vaksinasjon. Årsak og smitteoverføring Alle varmblodige dyr og mennesker er mottakelige for sykdommen. Smitte skjer primært ved overføring av virusholdig spytt ved bitt, eventuelt ved slikking av sår. Klassisk rabies finnes på alle kontinenter unntatt Australia/Oceania, men har ikke blitt påvist hos dyr i fastlands-Norge. Rabies angriper sentralnervesystemet. Inkubasjonstiden er vanligvis 1-2 måneder, men kan være både betydelig lengre og kortere. Rabies er en av de mest fryktede zoonosene, fordi ubehandlet rabies er dødelig i praktisk talt 100 % av tilfellene. Det finnes effektiv behandling i form av vaksine og eventuelt antistoffbehandling, men denne må iverksettes umiddelbart etter smitte, lenge før symptomene inntrer.

For beskyttelse mot fransk hjerteorm anbefaler dyrlegehjelpen.no bruk av reseptbelagt parasittmiddel som eksempelvis advokate/stronghold.

For beskyttelse mot sykdommer som eventuelt kan smitte via mygg og flått (vektoroverføring) anbefales eksempelvis Scalibor halsbånd og annen lokalbeskyttelse.

For leptospirose, leismaniose og rabies anbefales vaksine.

Ved bruk av antiparasittære midler mot flått, gir du også god forebyggende behandling mot borreliose og anaplasmose.

Rabies er en Gruppe A-sjukdom som kan forebygges gjennom vaksinasjon. Forekomst av, eller mistanke om rabies skal rapporteres umiddelbart til Mattilsynet. Kontakt lege og Mattilsynet for optimal og rask igangsettende behandling, da sykdommen er 100 % dødelig om den får utvikle seg.