SAMSUNG CSC

Hjelp – hunden min klør

Som dyreeier blir man fortvilet når man ser hunden få røde og irriterte hudområder som følge av kløe. Mange hunder sliter også med gjentagende ørebetennelse og hårtap. Flere av disse hundene får diagnosen allergi, atopisk dermatitt, matintoleranse eller -allergi.

Det er imidlertid mange årsaker til hudproblemer. Fra enkle parasitter til kompliserte indremedisinske sykdomstilstander. Som dyrlege liker jeg pelslus – parasittene er stort sett enkel å finne i pelsen, og lette å behandle med antiparasittære midler. Hunden fikset og fin i løpet av noen uker!

Det finnes altså flere grunner til at hunder klør. Enkelt kan man dele i tre hovedårsaker:

  • Parasitter
    • Ofte ser vi at lus, midd og skabb gir kløesymptomer.
  • Bakterier
    • Bakterieinfeksjoner kan være den primære årsaken til at hunder klør. Eksempelvis hvis hunden får seg et skrap eller lignende på tur, og starter å slikke på dette. Etterhvert blir huden betent og de fortsetter å klø enda mer. På denne måten kan hunder påføre seg selv sår og betente hudområder.
  • Allergi

Hva er så allergi?

Allergi er en tilstand som skyldes et hyperaktivt immunsystem. Det vil si et immunsystem som reagerer unormalt eller for kraftig på et eller flere stimuli/allergen (stoff som fremkaller allergi). Hvilket allergen(er) hunden reagerer på, er ofte forskjellig fra hund til hund. Noen hunder reagerer eksempelvis på proteinene i maten de spiser, mens andre kan reagere på gress og pollen.

Grovt skiller man ofte mellom matallergi/– intoleranse, og atopisk dermatitt.

Når hunder reagerer på maten de spiser, oppleves ofte kløen som konstant gjennom året. Det er vanligvis basismat som eksempelvis kjøtt (proteiner) som gir kløen, men andre produkter som melk og hvete kan også skape problemer. Matallergi og intoleranse er altså knyttet til inntaket av en type mat som dyret reagerer på.

Atopisk dermatitt er en inflammatorisk og kløende hudlidelse med genetisk disposisjon, og er knyttet til kroppens reaksjon og frigivelse av IgE antistoff.

Opp til 15 % av hundepopulasjonen har atopi, og opp mot 50 % av hudpasientene i klinisk praksis har atopisk problem. Mange hunder reagerer på innendørs allergener som eksempelvis husstøvmidd, andre reagerer mest på pollen og andre utendørsallergener. Da ser man gjerne et sesongbetont sykdomsbilde med gode perioder i vinterhalvåret.

Symptomene er ofte gjentatte ørebetennelser, rennende øyne, kløe, slikking og biting på poter og pels.

Hvordan kommer dyrlegen frem til diagnosen?

For å stille diagnosen atopisk dermatitt eller matallergi, starter man med å utelukke andre årsaker, som eksempelvis parasitter eller hudinfeksjoner som primært skyldes bakterier og sopp.

Det er viktig å være klar over at sopp og bakterier ofte oppstår sekundært, og blir et tilleggsproblem hos atopikere. Allergien gjør at hundene klør og slikker seg så mye, at sopp og bakterier får gode formeringsforhold i huden. Altså må dette behandles samtidig som man leter etter en underliggende primærårsak. Målet er å finne årsaken til at problemene oppstår, slik at man kan forebygge nye infeksjoner.

Dersom man mistenker allergi, finnes det ulike tester som viser om hundens immunforsvar reagerer unormalt mye på visse allergener. En enkel screening kan foregå via blodprøve. Ved positivt utslag kan man teste videre, for å få vite mer spesifikt hva hunden reagerer på.

Mer utfyllende tester kan også gjøres direkte på huden via prikketest. En prikktest utføres ved at dråper av de aktuelle allergener (stoff som fremkaller allergi) podes direkte på huden. Eventuelle reaksjoner sees rundt dråpene. Her blir huden rød og hoven.

Hunder som man mistenker reagerer på maten, må spise en egen eliminasjonsdiett. Det er en diett med nøye valgte innholdsstoffer som man antar at hunden ikke har smakt tidligere, og følgelig ikke hatt muligheten til å utvikle reaksjoner på. Foringsregimet er ofte mest krevende for hundeeier, fordi de i en bestemt periode ikke kan gi noen annen mat enn den dietten som er bestemt. Hvis hundeeier gir en ekstra pølsebit ved trening, er en skive med leverpostei til frokost, er testen nesten bortkastet.

Hvilke behandlinger finnes?

Når man har konkludert med at hunden har allergi, må man finne den beste medisinen til hunden. Det varierer avhengig av hvilke allergener de reagerer på.

Hunder som reagerer på maten de spiser, må få egnet diettfòr. Mange vil da fungere helt normalt.

Atopiske hunder trenger ofte støttebehandling, i tillegg til medisiner. Eksempelvis sensitiv mat, tilskudd på fiskeoljer med mer i kosten. Hyppig sjamponering og godt pelsstell er også viktig.

Noen hundeeierønsker å prøve ut immunvaksinering av hunden, som innebærer at det utvikles det en egen immunvaksine ut fra hvilke allergener individet reagerte på.

Andre går på mer generelle allergidempende medisiner, eksempelvis Atopica, Apoquel og kortisonpreparat.

Her vil lokal dyrlege veilede ut fra hundens sykehistorie og eiers ønsker.

Hvordan lever både hund og eier best mulig med sykdommen?

Allergi hos hund med hudproblemer utarter seg ofte ganske likt som for mennesker. Man må behandle de ulike plagene som allergien gir. Når hundeier kommer i gang med regelmessig forebyggende behandling, vil mange hunder fungere fint med sin allergidiagnose. For noen ytterst få individer er det vanskelig å kontrollere symptomene. Her er man avhengig av spesialkompetanse, og disse hundene bør undersøkes og behandles av en dermatolog. Lokal dyrlege vil i disse tilfellene henvise dere videre.

I dag finnes det så mange gode preparat og medisiner, at majoriteten av hunder med atopi og allergier lever fullverdige liv med litt ekstra «tender love and care».

Ører1-300x168

Forebygging er avgjørende

ved øreproblem

SAMSUNG CSC

Rød hud med sopp

SAMSUNG CSC

Immunvaksine

Bilde til nettmag

Behandling av øyne